Správná výslovnost německého jazyka


Znít více německy a vyslovovat sebejistěji?


Řekni mi, jestli se to stalo i tobě....

Učíš se pilně německy, ale... jakmile se dostaneš do konverzace, bojíš se něco říct? Nevíš, zda to říkáš správně a jak zníš?

Kdysi jsem se cítila stejně. Když jsem v roce 2003 poprvé do Rakouska, tak se mi smáli. Znáte to Osteuropa und die deutsche Aussprache.

A dnes vím proč. Měla jsem školní Hochdeutsch výslovnost a ta nebyla dost dobrá. A taky každý hned poznal, že jsem z ciziny, ale rozhodně ne z Německa. Dnes je tomu jinak.


První dojem se počítá!

Ano je to tak - podle výslovnosti se hodnotí tvoje schopnosti a možná tě nebudou hned brát vážně. I když budeš mit C1 a nebudeš dělat správné pauzy, důraz budeš brán jako začátečník. Pokud řekneš 3 věty výslovnostně výborně, rodilák překlopí do lepší němčiny a budeš mít šanci, si tak rozšířit i slovní zásobu o náročnější obraty. Je to nefér, ale vypovídá to i o tvé interkulturelní kompetenci a snaze se plně jazykově integrovat. Nemusíš znít jako rodilý mluvčí, ale můžeš se tomu hodně hodně přiblížit. A katapultovat se tak do jiné třídy cizinců.

Podařilo se mi vypilovat výslovnost a dokážeš to i ty. Musíš jen dodržovat pravidla a triky rodiláků, fonetiků a moje vychytávky. Ukážu ti, jak správně vyslovovat, kde špulit, kam s jazykem (ANO! je to wichtig) a hlavně se přestaneš stydět a získáš jistotu. Při tvorbě v kurzu jsem hovořila s rodilými mluvčími, jednoho mám i v kurzu a vím jak na dobrou němčinu. Naučím tě lidsky, krok za krokem s návodem na konkrétních textech znít nejen lépe německy, ale hlavně správně. A taky řeknu proč je to důležité.

Přečti si více o obsahu kurzu zde.

"Samotné písmenko je ti k ničemu, když se budeš bát větě vdechnout tu správnou emoci. Získej se mnou sebevědomí v jazyce."

Základy německé výslovnosti


Zásadní je naučit se rozlišit začátek a konec slabiky, slovní a větný přízvuk, pauzy v promluvě, melodii řeči, rytmus, dlouhé a krátké samohlásky, nácvik zaokrouhlených samohlásek „Ö“ a „Ü“ hlásky, aspirované hlásky „p“, „t“ a „k“, R-hlásky, napjaté a nenapjaté souhlásky, Ich- a Ach- Laut – varianty hlásky „CH“ a progresivní asimilaci. Toto jsou „základní stavební kameny německé fonetiky“.

Když jsem měla konzultaci s Anetou P., která po mateřské hledala své ztracenou sebedůvěru, řekla mi: "Fonetika při studiu byla šílená a nikdo mne to takhle lidsky nenaučil. Během 20min jsi mi vysvětlila, kde mám potenciál a naučila, jak korigovat slabé místa správně a hlavně beze studu. Některé věci jsem slyšela úplně poprvé. Nikdy jsem si nemyslela, že budu špulit a vyplazovat jazyk na cizí ženu. Spadl ze mne strach. "

Co si budeme vykládat, přeučená ruštinářka, opravdu nedokázala tehdy předat německou výslovnost. A ruku na srdce, prostě na hodiny německé fonetiky nejsou ani ve škole čas a spousta pedagogů o své správné výslovnosti pochybuje nebo ji neovládá.

Ve hře i stud, abychom jako učitelé nepůsobili nějak moc přemrštěně. A studenti se před sebou také velmi stydí. Taky jsem to zažívala. Každá snaha o lepší Deutsch skončila úšklebkem.

Na rovinu? Vyhrává však ten, kdo mluví od začátku richtig.

Jak vyslovit německé R?

Za mne důležitější než toto slavné písmenko je však vokalizované R, Schwa-Laut a přídech v němčině na P-K-T a další důležité apekty výslovnosti. Ovšem stále po něm toužíme. Narovinu? Někdo ho celý život nedokáže. Pokud se ho chceš naučit je třeba ho trénovat - výslovnostní trénink v mém kurzu ti ho usnadní lokalizovat.

Ve škole se stydíš před druhými a v praxi pak před kolegy. Ano, řekl mi to jeden dospělý muž. Stydíš se v dospělosti za výslovnost? Tak musíš přijít na konzultaci a srovnání koruny.

Mimochodem to rolující R je v Německu považováno stejně za trošku méně kompetentní z pusy cizinců. Tak co teda?

Ve Švýcarsku je zase rolující R povoleno a společensky ok. O mně si zase jeden čas mysleli, že jsem ze Švýcarska než jsem to třené zadní R začala používat. V Rakousku je i přední R, takže to mám jednodušší. Je pro mne obrovská výhoda znát německou i rakouskou výslovnost, protože dokážu přepnout na Němku.

Němčina miluje kontrasty

Pokud se chceš správně naučit a zlepšit výslovnost, měl bys nejprve pochopit, jak němčina funguje a co přesně dělá dobrou němčinu.

Jsi připraven?

Fonetika a klikiháky na ty zapomeň. Nejde vůbec o fonetické znaky. Jde o pochopení důrazu, melodie, pauz, redukcí koncovek, délky německých samohlásek ,zkracování v hovorové němčině , jak správně vyslovovat aspirující souhlásky p,k,t. Je největší omyl, že se čte všechno jak píše, tak proč teda potom zníme jinak? Správná výslovnost je role, kterou se musíš naučit.

Kurz německé výslovnosti

Po hodinách samostudia, praxe, stovek stran fonetiky, naposloucháním se typických chyb a podnětů od pedagogů samotných, jsem se rozhodla vytvořit kurz a předat, co nejvíce lidem nabyté znalosti ověřené praxí. Všechno, co denně slyším a vnímám, jsem vložila do kurzu Německá výslovnost - 12+1 krok, který v tobě probudí tvůj německý hlas.

"Ten moment - když se tě někdo zeptá, zda jsi chodil v Německu či Rakousku taky tady do školy - víš, že jsi pro to udělal všechno."